Runsten U878, L1943:1546, Hagby 64:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U878, L1943:1546
Foto av Runsten U878, L1943:1546
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þorgerðr lät resa stenen till minne av Ólafr, hennes husbonde; och Fastlaug och Þórunnr till minne av sin far."

Visa originaltolkning och runtext

þ[o(r)kirþ ×] lit × raisa × st[ain × iftr × olaf × bunta × sin × auk × fastlauk × auk × þorun × iftiʀ × faþur × sin ×]

þ[o(r)kirþ ×] lit × raisa × st[ain × iftr × olaf × bunta × sin × auk × fastlauk × auk × þorun × iftiʀ × faþur × sin ×]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, 0,65x0,47 m och 0,2 m tj. Runhöjd: 9 cm.
Enligt Upplands runinskrifter återfanns två fragment 1930 och 1931, men endast ett fragment återfanns vid inventeringen 1941.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Torgärd (?) lät resa stenen efter Olov, sin man, och Fastlög och Torunn efter sin fader."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hagby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I Hagby kyrkas vapenhus (Västtornets bottenvåning).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hagby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.801626
Longitud: 17.376262
Lämnings-ID: L1943:1546
Riksantikvarieämbetets ID: Hagby 64:1
Sveriges runinskrifter: U878 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Hagby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:1546