Runsten U876, L1943:1526, Hagby 59:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U876, L1943:1526
Foto av Runsten U876, L1943:1526
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ulfr och Holmfastr och Ulfgeirr och Gunnríðr(?) reste dessa stenar till minne av , deras fader."

Visa originaltolkning

ulfr ' auk hulmnfastr × auk × ulfkair × auk × kunrir × raistu × staina × þisa × at sutlak × faþur sin '

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,5 m hög, 0,55 m bred (NNÖ-SSV), 0,4 m tjock. Oregelbunden genomskärning. Runhöjd 7-8 cm.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ulv och Holmfast och Ulvger och Gunn(f)rid reste dessa stenar efter sutlak, sin fader."

Uppmålad och lagad 1974.
Uppmålad 2001.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hagby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Liten moränkulle i betad hagmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hagby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.791882
Longitud: 17.368368
Lämnings-ID: L1943:1526
Riksantikvarieämbetets ID: Hagby 59:1
Sveriges runinskrifter: U876 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Hagby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:1526