Runsten U868, L1943:5345, Gryta 17:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U868, L1943:5345
Foto av Runsten U868, L1943:5345
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ófeigr och Björn hade …

Visa originaltolkning

ofahr · auk · biarn · litu · -… … …ori

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstenen, belägen i gravfältets NV del, är 1,2 m hög, 1,8 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,2 m tjock (vid basen 0,5 m tjock). Ristningen vetter mot NNV. Enligt Upplands runinskrifter kan stenens ursprungliga plats inte exakt fastställas och den övre delen av stenen saknas och har inte kunnat återfinnas.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ofeg och Björn läto..."

Rest 1946.
Uppmålad 2001.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gryta socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Blockrik, kuperad moränhöjd, betesmark och skogsdunge.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Gryta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.759721
Longitud: 17.389719
Lämnings-ID: L1943:5345
Riksantikvarieämbetets ID: Gryta 17:2
Sveriges runinskrifter: U868 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ransta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå gnejsgranit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Gryta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5345