Runsten U865, L1944:5936, Balingsta 46:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U865, L1944:5936
Foto av Runsten U865, L1944:5936
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ígulfastr(?)/Ulfhǫss(?) och Veðraldi tog upp detta ... till minne av Spjallboði, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

…(u)lfas/(u)lfas · au[k ue]þralti · rai… … þin · iftiʀ · sbialbuþa · faþur · sin ·

…(u)lfas/(u)lfas · au[k ue]þralti · rai… … þin · iftiʀ · sbialbuþa · faþur · sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, del av, 1,2 m hög, 1,6 m bred, (NNV-SSÖ), 0,3 m tjock. Närmast rektangulär genomskärning. Runhöjd 8 cm. Ristningen vetter åt VSV.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Igulfast (?) och Väderalde reste denna (sten) efter Spjallbode, sin fader."

Lagades och restes 1946.
Uppmålad 2001.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Impediment mellan väg och hagmark.

5 m ÖNÖ om vägbana (VNV-SSÖ), 6 m SÖ om bäckkrök vid vägbro. Bäcken kallas Dalkarlsdiket.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Balingsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.744278
Longitud: 17.456308
Lämnings-ID: L1944:5936
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 46:1
Sveriges runinskrifter: U865 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vik
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare: Arbjörn
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5936