Runsten U861, L1944:5919, Balingsta 47:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U861, L1944:5919
Foto av Runsten U861, L1944:5919
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Sigþorn … stenen som restes och bron gjordes till minne av Ádjarfr, (hans) son, och till minne av Mey, hans dotter; Eiþorn och Sveinn och Vígþorn … Sig-… …"

Visa originaltolkning och runtext

sihikþurn ' … [risa · stin] ' uk ' bru ' kera : at : aterf : sun : uk ' a(t) ' mai : tutor : sin : eþorn : uk : suen : uk ' (u)ikþu-… … ' sikb--… …(ʀ) ' isi

sihikþurn ' … [risa · stin] ' uk ' bru ' kera : at : aterf : sun : uk ' a(t) ' mai : tutor : sin : eþorn : uk : suen : uk ' (u)ikþu-… … ' sikb--… …(ʀ) ' isi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, 2,5 m hög, 1,4 m bred vid basen (NV-SÖ), 0,9 m tjock. Triangulär genomskärning. Runhöjd 7 cm. Ristningen vetter mot NÖ.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Sigtorn ... resa sten och göra bro efter Ådjärv, (sin) son, och efter Mö, sin dotter, Etorn och Sven och Vigtorn ..."

Återfanns 1869.
Lagades och flyttades 1946.
Uppmålad 2001.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerkant invid vägdike.

2 m SV om vägbana (NV-SÖ), intill och SV om vägdike. 11 m V 10cgS om infartsväg. 45 m S 40cg S om vägskäl.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Balingsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.748792
Longitud: 17.451308
Lämnings-ID: L1944:5919
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 47:1
Sveriges runinskrifter: U861 (Upplands runinskrifter)
Plats: Norsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5919