Runsten U860, L1944:5396, Balingsta 3:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U860, L1944:5396
Foto av Runsten U860, L1944:5396
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Fastbjörn och Þórunnr lät resa denna sten till minne av Ingifastr, deras husbonde. Må Gud och Guds moder hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

fa[s]tbiurn ' uk þuruþr ' litu rita stin þino ' [abtiʀ inkifast buanta sin] ' [k](u)[i](þ) hia[l]bi hons ant uk| |ku(þ)s (m)uþiʀ

fa[s]tbiurn ' uk þuruþr ' litu rita stin þino ' [abtiʀ inkifast buanta sin] ' [k](u)[i](þ) hia[l]bi hons ant uk| |ku(þ)s (m)uþiʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,60 m hög, 1,15 m bred (NV-SÖ) vid basen, 0,30 m tjock. Ristningsytan mot SV. Runhöjd 8 cm. Ursprungligen har stenen stått vid Mästa bro, i närheten av U 859, Raänr 55.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Fastbjörn och Torunn läto uppresa denna sten efter Ingefast, sin man. Gud och Guds moder hjälpe hans ande."

Lagades 1946.
Lagades och tätades i sprickor 1974.
Uppmålad 1975.
Skyltad 1978.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Trädgårdsmark. På krönet av låg förhöjning.

8 m NÖ om landsväg. 4 m V 40cg S om V hörnet av bod (21 m NV om handelsbod).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Balingsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.761609
Longitud: 17.429177
Lämnings-ID: L1944:5396
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 3:1
Sveriges runinskrifter: U860 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5396