Runsten U859, L1944:6015, Balingsta 55:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U859, L1944:6015
Foto av Runsten U859, L1944:6015
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Fastbjörn och Þórunn hade … rest … bron som gjordes till minne av Ingifastr, deras husbonde. Må Gud hjälpa hans ande. Ásmundr ristade runorna.

Visa originaltolkning och runtext

fastbiurn ' uk þurun ' litu rita … bru kirua| |abtiʀ ' inkifa-… …(u)anta sin ' kuþ hialbi hont ' osmunrt risti runoʀ

fastbiurn ' uk þurun ' litu rita … bru kirua| |abtiʀ ' inkifa-… …(u)anta sin ' kuþ hialbi hont ' osmunrt risti runoʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,4 m hög, 0,9 m bred vid basen 1,5 m bred i övre delen (N 5cg V-S 5cg Ö) och 0,4 m tjock. Runhöjd 4,5-8 cm. Ristningen vetter mot Ö. Ursprunglig plats några meter åt Ö. Flyttad 1931 vid omläggning av landsvägen.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Fastbjörn och Torunn läto uppresa (stenen och) göra bron efter Ing(fast), sin man. Gud hjälpe anden. Åsmund ristade runorna."

Flyttad 1931.
Rengjord 1974.
Uppmålad 1975.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerren.

4 m V 5cg S om väg (N 5cgV-S 5cg Ö), 7 m S 40cg Ö om järnväg (Ö 40cg N-V 40cg S).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Balingsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.781162
Longitud: 17.417934
Lämnings-ID: L1944:6015
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 55:1
Sveriges runinskrifter: U859 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6015