Runsten U857, L1944:6078, Balingsta 57:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U857, L1944:6078
Foto av Runsten U857, L1944:6078
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ígulbjǫrn och Fastlaug … denna sten till minne av Ǫnundr. Må Gud hjälpa hans ande.

Visa originaltolkning och runtext

ihulbiarn + auk + fastlau(h) … × stain + þina + aftir + anut + kuþ hibi × ant hans

ihulbiarn + auk + fastlau(h) … × stain + þina + aftir + anut + kuþ hibi × ant hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,4 m hög, 1,3 m bred vid basen, (NNV-SSÖ) 0,3 m tjock. Närmast rektangulär genomskärning. Runhöjd 6-9 cm. Ristningen vetter åt ÖNÖ. Stenen var tidigare rest vid änden av logen ca 55-60 m SSÖ om den nuvarande platsen.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Igulbjörn och Fastlög ... denna sten efter Anund. Gud hjälpe hans ande."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Trädgård.

1 m VSV om vägkant samt intill och VNV om staket., (NNV-SSÖ) 6 m S 40cg Ö om SÖ hörnet av magasin.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Balingsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.744642
Longitud: 17.404047
Lämnings-ID: L1944:6078
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 57:1
Sveriges runinskrifter: U857 (Upplands runinskrifter)
Plats: Frövi
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljusgrå rödaktig granit
Runristare: Erik
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6078