Runsten U856, L1944:6067, Balingsta 58:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U856, L1944:6067
Foto av Runsten U856, L1944:6067
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Hugaldr … denna sten till minne av … och bron gjort.

Visa originaltolkning och runtext

huka(l)-(r) ' ---r- …[in þin- at] …u- [a]uk b(r)(u) k-rua

huka(l)-(r) ' ---r- …[in þin- at] …u- [a]uk b(r)(u) k-rua

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,2 m hög, 1 m bred vid basen (N 40cg V-S 40cg Ö) och 0,5 m tjock. Oregelbunden genomskärning. Runhöjd 7 cm. Ristningen vetter åt V.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"...denna sten efter ... och göra bron."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerren.

3,5 m Ö 40cg N om väg (S 30cg Ö-N 30cg V). 0,5 m V om S hörnet av gammal smedja.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Balingsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.742804
Longitud: 17.406036
Lämnings-ID: L1944:6067
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 58:1
Sveriges runinskrifter: U856 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6067