Runsten U854, L1944:6344, Balingsta 2:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U854, L1944:6344
Foto av Runsten U854, L1944:6344
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Holmfríðr lät göra både bron och stenen till minne av sin husbonde Jarl och hennes söner Sigurðr och Sig-… … som gjorde landmärket Vani(?) och Harðsteinn och Þorbjǫrn och Gunnviðr.

Visa originaltolkning och runtext

· h(u)lmfriþ ' lit ' [k]-(a)ra ' baþi · bro · ak · rita · stain : eftiʀ · bota ' sin ' iorl ' ak ' suni ' sina ' sehkurþ · ak · sihu-… … …har · merkis'kiarþ ' uani : ak ' harþtstain : ak · þorbiorn ' ak| ' |kunuiþr

· h(u)lmfriþ ' lit ' [k]-(a)ra ' baþi · bro · ak · rita · stain : eftiʀ · bota ' sin ' iorl ' ak ' suni ' sina ' sehkurþ · ak · sihu-… … …har · merkis'kiarþ ' uani : ak ' harþtstain : ak · þorbiorn ' ak| ' |kunuiþr

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,60 m hög, 1,05 m bred vid basen (NV-SÖ) 0,35 m tjock. Ristningsytan mot SV. Runhöjd 3,5-7 cm.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Holmfrid lät både göra bron och uppresa stenen efter sin man Jarl och sina söner Sigurd och Sig- ... utförandet av minnesmärket Vane (?) och Hårdsten och Torbjörn och Gunnvid."

Lagad och rest 1946.
Uppmålad 1975.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

(Betesmark). Ladugårdsplan.

7 m NÖ om landsvägsbana (NV-SÖ), 19 m Ö 40cg S om ÖSÖ hörnet av uthus mitt för infartsväg med allé till gamla kyrkan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Ornamentiken tafatt utförd.

Vill du se flera runstenar i Balingsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.763453
Longitud: 17.422463
Lämnings-ID: L1944:6344
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 2:1
Sveriges runinskrifter: U854 (Upplands runinskrifter)
Plats: Prästgården
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Ornamentiken tafatt utförd.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6344