Runsten U851, L1944:5998, Balingsta 51:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U851, L1944:5998
Foto av Runsten U851, L1944:5998
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Vani(?) och Sigríðr … detta till minne av Ernfríðr och Frey-…

Visa originaltolkning och runtext

uani · auk · siriþ … …a · yftʀ · ernfriþi · auk · fryg…

uani · auk · siriþ … …a · yftʀ · ernfriþi · auk · fryg…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, granit, 1 m hög, 0,5 m bred, vid basen 0,75 m bred upptill, 6 cm tjock. Runhöjd 4-4,5 cm. Ristad på båda sidor, åt SSÖ och NNV.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Vane (?) och Sigrid ... denna efter Ärnfrid och Frö- ..."

Skyltad.

Stenens markförankring stärktes 2020.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krönet av terrasserad moränkulle av berg, i park.
Vid Viks slott.
17 m NNÖ om Viks slott (NÖ hörnet).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Balingsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.73648
Longitud: 17.461697
Lämnings-ID: L1944:5998
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 51:1
Sveriges runinskrifter: U851 (Upplands runinskrifter)
Plats: Balingsta kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd sandsten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5998