Runsten U848, L1941:8337, Västeråker 52:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U848, L1941:8337
Foto av Runsten U848, L1941:8337
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ríkviðr och Björn lät resa denna sten till Þorsteins minne.

Visa originaltolkning och runtext

rikuiþr · auk biurn · litu raisa stain þina eftʀ þostain

rikuiþr · auk biurn · litu raisa stain þina eftʀ þostain

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2 m h, 2,0,5 m br och 1,2 m tj. Runhöjden 3,5 cm. Inskriften vetter åt S.Ändring Dnr 3426/74 Under år 1974 rengjordes stenen.Ändring Dnr 2650/74 uppmålad 1975 Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västeråker socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

PÅ Ö-sluttningen av moränrygg med berg i dagen. Gammal hagmark,ouppodlat om de i åker.

1 m N 40cg V om landsväg, ca 25 m ÖNÖ om vägskäl.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västeråker socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.759487
Longitud: 17.486253
Lämnings-ID: L1941:8337
Riksantikvarieämbetets ID: Västeråker 52:1
Sveriges runinskrifter: U848 (Upplands runinskrifter)
Plats: Torresta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Västeråker
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8337