Runsten U847, L1941:8471, Västeråker 15:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U847, L1941:8471
Foto av Runsten U847, L1941:8471
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ásgeirr(?) och Gíslaug lät resa denna sten ... till minne av sina söner Ádjarfr och Slóði. Ásmundr högg de rätta runorna, för den som ska tolka. Och Ásmundr ... ristade."

Visa originaltolkning och runtext

' o[ski… -- -]islauh × litu ritu rita stin þino| |ot| |to suni sino ' atiarf ' (u)k s[l]uþa ' osmun[tr '] h[iu] ru[n]a(r)| |(r)itaʀ þim ' raþa skal ¶ ia ' osmuntr ---aþi risti

' o[ski… -- -]islauh × litu ritu rita stin þino| |ot| |to suni sino ' atiarf ' (u)k s[l]uþa ' osmun[tr '] h[iu] ru[n]a(r)| |(r)itaʀ þim ' raþa skal ¶ ia ' osmuntr ---aþi risti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, granit, 2,7 m h, 1,5 m br vid basen; avsmalnande uppåt. 0,25-0,35 m tj vid basen, 0,35-0,45 m tj upptill. Runhöjd 6,5-8 cm. Inskriften åt V. Stenen har varit spräckt och är lagad medcement. 5 m S om nr 1 är: 2) Runsten, granit, 2,8 m h, 1,85 m brvid basen, avsmalnande uppåt. 0,3-0,4 m tj. Runhöjd 7-9 cm. Inskrift åt V. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västeråker socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


Mot västra bogårdsmuren.
Nr 1) 2 m N om huvudingången till Västeråkers kyrka. Intill ochVNV om stenmur. 2) 1 m S om huvudingången till kyrkan. Intill ochV om stenmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västeråker socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.75257
Longitud: 17.510203
Lämnings-ID: L1941:8471
Riksantikvarieämbetets ID: Västeråker 15:1
Sveriges runinskrifter: U847 (Upplands runinskrifter)
Plats: Västeråkers kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Åsmund
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Västeråker
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8471