Runsten U846, L1941:8490, Västeråker 15:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U846, L1941:8490
Foto av Runsten U846, L1941:8490
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Jǫfurfast, ...-fast, Végunnr ... de hade ... dessa till minne av sin far; Ási, Ketilbjörn (och) Geirr till minne av sin svåger ... till minne av bonde ..."

Visa originaltolkning och runtext

iafurfast ' …-nfast ' uikuþ… … þaʀ litu r… …- -isaʀ -ftiʀ faþur sin ' asi ' kitilbiurn ' (k)(a)(i)r ' iftiʀ ' suir ' s-… … …fti… bua… …

iafurfast ' …-nfast ' uikuþ… … þaʀ litu r… …- -isaʀ -ftiʀ faþur sin ' asi ' kitilbiurn ' (k)(a)(i)r ' iftiʀ ' suir ' s-… … …fti… bua… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, granit, 2,7 m h, 1,5 m br vid basen; avsmalnande uppåt. 0,25-0,35 m tj vid basen, 0,35-0,45 m tj upptill. Runhöjd 6,5-8 cm. Inskriften åt V. Stenen har varit spräckt och är lagad medcement. 5 m S om nr 1 är: 2) Runsten, granit, 2,8 m h, 1,85 m brvid basen, avsmalnande uppåt. 0,3-0,4 m tj. Runhöjd 7-9 cm. Inskrift åt V. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västeråker socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Nr 1) 2 m N om huvudingången till Västeråkers kyrka. Intill ochVNV om stenmur. 2) 1 m S om huvudingången till kyrkan. Intill ochV om stenmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västeråker socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.752513
Longitud: 17.51022
Lämnings-ID: L1941:8490
Riksantikvarieämbetets ID: Västeråker 15:2
Sveriges runinskrifter: U846 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Västeråker
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8490