Runsten U842, L1944:7378, Dalby 21:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U842, L1944:7378
Foto av Runsten U842, L1944:7378
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ingifríðr/Ingríðr lät resa stenen till minne av Þórðr, hennes bror. Holmgeirr lät göra landmärket till Holmsteinns minne."

Visa originaltolkning och runtext

infri[þ] ' lit ' rita ' stain ' ftiʀ ' þorþ ' [broþur si]… hulm[kiʀ · lit × kira merki at hulms]…

infri[þ] ' lit ' rita ' stain ' ftiʀ ' þorþ ' [broþur si]… hulm[kiʀ · lit × kira merki at hulms]…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,2 m hög, 1,3 m bred vid basen (SV-NÖ) avsmalnande uppåt, 0,2-0,45 m tjock. Ristningen vetter åt SÖ. Runorna är 4-5 cm höga. Enligt Upplands runinskrifter har runstenen ursprungligen sannolikt stått på "ängen" (i Ö-SÖ?).

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ingefrid lät uppresa stenen efter Tord, sin broder. Holmger lät göra minnesmärket efter Holmsten."

Uppmålad 1991.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dalby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ-sluttande lerdal.

Omedelbart NV om landsväg, 2 m SV om byväg, 13 ,5 m Ö 20cg S om Ö-hörn av byggnad, invid och NV om infartsväg till f.d. handelsbod. Vägkant, gårdsplan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Dalby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.77691
Longitud: 17.512687
Lämnings-ID: L1944:7378
Riksantikvarieämbetets ID: Dalby 21:1
Sveriges runinskrifter: U842 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Dalby
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7378