Runsten U840, L1943:667, Dalby 125:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U840, L1943:667
Foto av Runsten U840, L1943:667
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Holmfríðr och Folkvé lät resa denna sten till minne av Þorsteinn, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

hulfriþ · auk · fulkui · litu · risa · s[t]ain · þina · eftʀ · þorstain · faþur sin

hulfriþ · auk · fulkui · litu · risa · s[t]ain · þina · eftʀ · þorstain · faþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,75 m lång och 1,2 m bred. Inskriften är åt Ö. Runhöjd 5-5,5 cm. Runstenen är inmurad i östra väggen av sakristian, liggande på högra sidan.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Holmfrid och Folkvi läto resa denna sten efter Torsten, sin fader."

Uppmålad 1991.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dalby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränförhöjning invid brant sjödalgång. Avplanad gräxbeväxt kyrkogårdsplan.
Inmurad i sakristians yttre vägg.
I östra väggen av sakristian i Dalby kyrka, 0,3 m N om långhusväggen. 10 m V 10cg S om kyrkogårdsmur (N 10cg V-S 10cg Ö).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Dalby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.75988
Longitud: 17.573113
Lämnings-ID: L1943:667
Riksantikvarieämbetets ID: Dalby 125:1
Sveriges runinskrifter: U840 (Upplands runinskrifter)
Plats: Dalby kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Dalby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:667