Runsten U836, L1942:4414, Nysätra 68:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U836, L1942:4414
Foto av Runsten U836, L1942:4414
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gísl, Holmfastr, Guðfastr, Styrfastr (och) Þorgísl reste stenen till minne av Salvi, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

kisl hulfastr kuþfast styrfastr þorkisl raistu stain eftʀ salua faþur sin

kisl hulfastr kuþfast styrfastr þorkisl raistu stain eftʀ salua faþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (U836), granit, 2-0,5 m h, 1,33 m br i NV-SÖ, 0,18-0,6 m tj. Avsmalnande uppåt med avrundad topp. Stenen lutar åt SV och stödesav 1 järnstång. På NÖ sidan ristingen. Runhöjd 6-7 cm. På baksidan en järnstötta. Inskriften berättar om sex bröder: Gisl, Holmfast, Gudfast, Styrfat och Torgils som reste stenen efter sin far Salve.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nysätra socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Gårdsplan.

13 m SV om gamla landsväg, 4 m V 10cg N om infartsväg till gård,3 m N om staket invid trädgård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Nysätra socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.749603
Longitud: 17.252962
Lämnings-ID: L1942:4414
Riksantikvarieämbetets ID: Nysätra 68:1
Sveriges runinskrifter: U836 (Upplands runinskrifter)
Plats: Alsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Nysätra
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4414