Runsten U835, L1942:3806, Nysätra 25:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U835, L1942:3806
Foto av Runsten U835, L1942:3806
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljus granit, 1,7 m h, 1,3 m br (Ö-V), 0,7 m tj. Rektangulär genomskärning och avsmalnande uppåt. På norra sidan inskriften. Inskriften utgörs av runliknande tecken. Enligt en uppgiftslämnare (år 1951) skall runstenen vara ristad i sen tid och det skall tidigare ha funnits en äkta runristning på stenen, men denna hade enligt uppgiftslämnaren förstörts ca 30 år tidigare.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nysätra socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Morän, hagmark, vid foten av moränrygg (NNÖ-SSV).

25 m SSÖ om åkerhörn, 5 m SV om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Nysätra socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.76905
Longitud: 17.157141
Lämnings-ID: L1942:3806
Riksantikvarieämbetets ID: Nysätra 25:1
Sveriges runinskrifter: U835 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Nysätra
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3806