Runsten U834, L1942:4273, Nysätra 43:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U834, L1942:4273
Foto av Runsten U834, L1942:4273
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och … till minne av (hans) far(?) …

Visa originaltolkning och runtext

… uk … at · f… …

… uk … at · f… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Rest av runsten, gneis 0,35x30 m, 0,25 m tj. På N sidan inskriften. Runhöjd 8 cm. Belägen i södra kyrkogårdsmuren, ca 1 m Ö om grinden. Runstensfragmentet hittades 1938 i grunden till Nysätra småskola, ca 40 m SV om kyrkan.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nysätra socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogårdsmur.
I Nysätra södra kyrkogårdsmur.
0,75 m Ö om Ö grindstolpen, i S kanten av kyrkogårdsmuren.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Stille (1999b:72f) anser att U 832-U 834 hör till samma sten och läser ... -uk ... [...a · sta... ...] ... ...- at · f... [...i · sal · ...], vilket tolkas \"... ok ... [letu ræisa stæin] ... at ... [Guð hialpi] sal ...\"

Vill du se flera runstenar i Nysätra socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.751208
Longitud: 17.172505
Lämnings-ID: L1942:4273
Riksantikvarieämbetets ID: Nysätra 43:1
Sveriges runinskrifter: U834 (Upplands runinskrifter)
Plats: Nysätra skola
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare: Balle
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Stille (1999b:72f) anser att U 832-U 834 hör till samma sten och läser ... -uk ... [...a · sta... ...] ... ...- at · f... [...i · sal · ...], vilket tolkas \"... ok ... [letu ræisa stæin] ... at ... [Guð hialpi] sal ...\"
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Nysätra
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4273