Runsten U828, L1943:4373, Fittja 1:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U828, L1943:4373
Foto av Runsten U828, L1943:4373
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Kagr(?)/Gagr(?) och Hákon lät hugga stenen och göra bron till minne av Erngísl, deras gode far. Må Gud hjälpa hans själ. Tíðkumi högg denna sten.

Visa originaltolkning och runtext

kakr × uk × a[k]un × litu × akua × sten × uk × br[u × kira × u]ftir × ernisl [× faþur + sin × kuþan × ku]þ × ialbi salo ans × t(i)[þk]umi [×] uk × sten × þino

kakr × uk × a[k]un × litu × akua × sten × uk × br[u × kira × u]ftir × ernisl [× faþur + sin × kuþan × ku]þ × ialbi salo ans × t(i)[þk]umi [×] uk × sten × þino

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten granit, 2 m hög, 1,6 m bred (Ö 30cg S-V 30cg N), 0,5 m tjock. Avsmalnande uppåt, till 1 m bred. På NNÖ-sidan inskriften. Runhöjd 6-10 cm.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gag och Håkon läto hugga stenen och göra bro efter Ärngisl, sin gode fader. Gud hjälpe hans själ. Tidkume högg denna sten."

Uttogs, sattes ihop och restes 1946.
Uppmålad 1995.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fittja socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerholme.

13 m S 40cg V om utfartsväg, 5 m S om trädgårdsland. 16 m V om bod.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Fittja socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.715628
Longitud: 17.442058
Lämnings-ID: L1943:4373
Riksantikvarieämbetets ID: Fittja 1:1
Sveriges runinskrifter: U828 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Fittja
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:4373