Runsten U827, L1943:1511, Holm 5:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U827, L1943:1511
Foto av Runsten U827, L1943:1511
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Ingifastr lät resa stenen till minne av Ingibjǫrn; och även Gunnhildr till minne av sin son ...

Visa originaltolkning

… inkifastr · litu raisa stain at ikibiarn uk kuniltr · uk at sun sin …

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, ca 1,7 m hög och 1,0 m bred samt 0,4 m tjock (NÖ-SV). Risting mot SÖ. Runhöjd ca 7-8 cm. Runsten påträffades 1928 och restes då intill fyndplatsen. Enligt Upplands runinskrifter flyttades stenen 1930 till Dalkarlsbackens högsta punkt, omkring 3 m från fyndplatsen.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... Ingefast läto resa stenen efter Ingebjörn och Gunnhild också åt sin son ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Holm socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Rygg (NÖ-SÖ), åkerholme.
I allén till Sjö.
I en av stensättningarna återfinns runstenen.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Holm socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.714847
Longitud: 17.500031
Lämnings-ID: L1943:1511
Riksantikvarieämbetets ID: Holm 5:2
Sveriges runinskrifter: U827 (Upplands runinskrifter)
Plats: Valby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Holm
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:1511