Runsten U824, L1943:1575, Holm 6:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U824, L1943:1575
Foto av Runsten U824, L1943:1575
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Jógeirr och Áfríðr(?) lät resa denna sten till minne av Hróðelfr av … -bergis bror. Ásmundr ristade runorna.

Visa originaltolkning och runtext

iukiʀ auk · ifriþr · litu^ ^rita stian þina| |abtiʀ bruþur · rhuþilfaʀ · i u-(r)bhrki osmuntr| |ritsi runaʀ

iukiʀ auk · ifriþr · litu^ ^rita stian þina| |abtiʀ bruþur · rhuþilfaʀ · i u-(r)bhrki osmuntr| |ritsi runaʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,2 m hög, 1,6 m bred (ÖNÖ-VSV), 0,5 m tjock. På NNV sidan ristingen. Runhöjd ca 7-8 cm.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Joger och Åfrid läto resa denna sten efter brodern till Rodälv i Örberg(?). Åsmund ristade runorna."

Uppmålad 1995.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Holm socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkorsning. Vändplan vid Holms kyrka.

17 m SÖ om S knuten på skolhus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Upptill finns en ansiktsmask.

Vill du se flera runstenar i Holm socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.710325
Longitud: 17.486715
Lämnings-ID: L1943:1575
Riksantikvarieämbetets ID: Holm 6:1
Sveriges runinskrifter: U824 (Upplands runinskrifter)
Plats: Holms kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Åsmund
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: Upptill finns en ansiktsmask.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Holm
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:1575