Runsten U822, L1943:6470, Kulla 8:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U822, L1943:6470
Foto av Runsten U822, L1943:6470
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå stenart, 1,6 m h, 1,5 m br (N 30cg Ö-S 30cg V),0,1-0,6 m tj. Övre S delen avslagen så att N delen bildar en spets. På ÖSÖ sidan ristningen. Endast slingor. Uppmålad. Den närmaste omgivningen tätt beväxt med slånbärsbuskar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kulla socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SÖ kanten av bergrygg, betesmark.

13 m NV om körväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.695817
Longitud: 17.484421
Lämnings-ID: L1943:6470
Riksantikvarieämbetets ID: Kulla 8:1
Sveriges runinskrifter: U822 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Kulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6470