Runsten U821, L1943:6319, Kulla 3:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U821, L1943:6319
Foto av Runsten U821, L1943:6319
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ástríðr/Ásrøðr lät resa denna sten till minne av Heðinfastr, hennes/hans far; och Auða till minne av sin husbonde och till minne av Auðgerðr, hennes dotter."

Visa originaltolkning och runtext

+ istryr ⁓ lit ⁓ raisa ' stain ' þina ' iftiʀ ' hiþinfast ' fa-(u)r sin ' auk ' auþa ' iftiʀ ⁓ buanta ' sin ' ak ' iftiʀ + auþkerþi ' tutur sina ×

+ istryr ⁓ lit ⁓ raisa ' stain ' þina ' iftiʀ ' hiþinfast ' fa-(u)r sin ' auk ' auþa ' iftiʀ ⁓ buanta ' sin ' ak ' iftiʀ + auþkerþi ' tutur sina ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, mörkgrön granit, 2 m h, 1,40 m br, 0,40 m tj. På sidanristningen. Runhöjd, 7-8 cm. Uppmålad. VNV-SV om runstenen liggerca 4 stensättningsliknande lämningar, 3-4 m diam, 0,1-0,4 m h. /Runsten är hitflyttad från Mysinge/. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kulla socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö delen av moränhöjd, park.
Vid Fribergs allé.
55 m N om väg, 30 m V om sämre brukningsväg. 80 m NNV om NV hörnet av bod.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Mycket skicklig runristare.

Vill du se flera runstenar i Kulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.699972
Longitud: 17.495983
Lämnings-ID: L1943:6319
Riksantikvarieämbetets ID: Kulla 3:1
Sveriges runinskrifter: U821 (Upplands runinskrifter)
Plats: Mysinge
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Mörk granit
Runristare: Torgöt Fotsarve
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Mycket skicklig runristare.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Kulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6319