Runsten U820, L1943:6411, Kulla 2:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U820, L1943:6411
Foto av Runsten U820, L1943:6411
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå stenart, 1,50 m h, 1,05 m br (Ö-V), 0,30 m tj.På S sidan ristningen. Stenen är avslagen. (Den avslagna delen är 0,95x0,65 m) Runor saknas. "Reparerad 16/1-65.Ändring Dnr 7876/64.Toppdel, sammansatt m, rotänden. Stenen, rest på rotändens plats. 16/1-65. KG-S. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kulla socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Sydsluttning från höjdområde, trädgård.

85 m N om vägen Mysinge-Friberg, 22 m Ö om brukningsväg, 12-13 mS om sämre brukningsväg. 14 m SV om S höret av fritidshus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.70013
Longitud: 17.496955
Lämnings-ID: L1943:6411
Riksantikvarieämbetets ID: Kulla 2:1
Sveriges runinskrifter: U820 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Kulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6411