Runsten U819, L1943:6320, Kulla 4:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U819, L1943:6320
Foto av Runsten U819, L1943:6320
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sveinn/Steinn/Seinn lät resa denna sten till minne av (sin) far … Sigríðrs husbonde. Må Gud hjälpa hans själ. Balli snidade.

Visa originaltolkning och runtext

· sin · lit · raisa · staia · þena · at · faþ(u)(r) --…[t]a · -þah ·· sirþaʀ · boanta · kuþ · hielbi · sal [· hans · bali · r]isti ·

· sin · lit · raisa · staia · þena · at · faþ(u)(r) --…[t]a · -þah ·· sirþaʀ · boanta · kuþ · hielbi · sal [· hans · bali · r]isti ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,75 m h, 1 m br (NV-SÖ), 0,65 m tj. På SVsidan ristningen. (Uppmålad). Kring runstenen är mycket lövsly. Runhöjd, 6-8 cm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kulla socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S kanten av moränsluttning, vägkant.

Intill och N om vägen Mysinge-Friberg (120 m SÖ om Alléstugan.)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.701526
Longitud: 17.485201
Lämnings-ID: L1943:6320
Riksantikvarieämbetets ID: Kulla 4:1
Sveriges runinskrifter: U819 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Kulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6320