Runsten U814, L1943:1272, Hjälsta 5:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U814, L1943:1272
Foto av Runsten U814, L1943:1272
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Sljór(?)/Sleyr(?) och Danr lät resa stenen till minne av Holmgeirr, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

· sloʀ · auk · tan · litu · raisa · stain · at · hulmkaiʀ · faþur · sin ×

· sloʀ · auk · tan · litu · raisa · stain · at · hulmkaiʀ · faþur · sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå granit, 1,25 m hög, 1,1 m bred (Ö-V), 0,45 m tjock. Nästan rektangulär genomskärning. Ristningen på S sidan. Runhöjd 9-10 cm, Stenen lutar något åt NÖ. Uppallad med mindre sten 0,3-0,4 m stora.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"sioR och dan läto resa stenen efter Holmger, sin fader."

Uppmålad 2002.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hjälsta socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV-sluttning från bergrygg (NV-SÖ), betesmark.

30 m NÖ om landsväg (korsningen med gamla landdsvägen). 92 m V 19cg Nom brukningsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hjälsta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.669863
Longitud: 17.441053
Lämnings-ID: L1943:1272
Riksantikvarieämbetets ID: Hjälsta 5:1
Sveriges runinskrifter: U814 (Upplands runinskrifter)
Plats: Bälsunda
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Fot 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Hjälsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:1272