Runsten U809, L1943:3587, Fröslunda 45:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U809, L1943:3587
Foto av Runsten U809, L1943:3587
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Bjǫrn och Gísl reste denna sten till minne av Andvéttr, deras far, Gerðarrs släkting (som) bodde i Hervistaðir."

Visa originaltolkning och runtext

burn : auk : kisl : ristu : stin : (þ)(i)(n)(s)i : eftir : antuit : faþur : sin : buki| |i : herfistam : frenta : karþars

burn : auk : kisl : ristu : stin : (þ)(i)(n)(s)i : eftir : antuit : faþur : sin : buki| |i : herfistam : frenta : karþars

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,55 m hög, 0,9 m bred (Ö-V) 0,45 m tjock. På S sidan ristningen. Runhöjd 12-13 cm.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Björn och Gisl reste denna sten efter Andvätt, sin fader; bodde på Härvesta, Gärdars frände."

Uppmålad 2006.
Skyltad.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fröslunda socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant, åkerren.

151 m V 14cg om sockengräns och 3-4 m N 10cg Ö om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Fröslunda socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.701434
Longitud: 17.288097
Lämnings-ID: L1943:3587
Riksantikvarieämbetets ID: Fröslunda 45:1
Sveriges runinskrifter: U809 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Fröslunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:3587