Runsten U807, L1943:4640, Fröslunda 90:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U807, L1943:4640
Foto av Runsten U807, L1943:4640
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… hans själ(?) …

Visa originaltolkning och runtext

… …l · hans · -…

… …l · hans · -…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, grå granit, 0,98x0,85 m. Imålad. Runhöjd 5-6,5 cm.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... hans själ ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fröslunda socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Fröslunda kyrkas vapenhus.

S-väggen Ö om ingången.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Fröslunda socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.720943
Longitud: 17.268777
Lämnings-ID: L1943:4640
Riksantikvarieämbetets ID: Fröslunda 90:1
Sveriges runinskrifter: U807 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Fröslunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:4640