Runsten U804, L1942:3133, Långtora 1:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U804, L1942:3133
Foto av Runsten U804, L1942:3133
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Må Gud hjälpa Ǫnundi\´s/Ǫnundr\´s ande.

Visa originaltolkning och runtext

kuþ ialbi ant anunta

kuþ ialbi ant anunta

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, 2,8 m h, 1,4 m br (Ö 30cg S-V 30cg N), 0,9 m tj.Avsmalnande uppåt. Ristningen på SSV sidan. Runorna ca 8-10 cm höga och 0,5 cm dj. Se skiss i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Långtora socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt N-sluttande flack moränhöjd, ladugårdsbacke.

32 m ÖSÖ om lada, 8 m VNV om körväg. (NNÖ-SSV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Långtora socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.743035
Longitud: 17.135749
Lämnings-ID: L1942:3133
Riksantikvarieämbetets ID: Långtora 1:1
Sveriges runinskrifter: U804 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Långtora
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3133