Runsten U803, L1942:3135, Långtora 3:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U803, L1942:3135
Foto av Runsten U803, L1942:3135
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ulfr lät resa stenen, han själv till minne av sig själv."

Visa originaltolkning och runtext

ulfr : lit : raesa : istaen siulfr : han : yiftiʀ : sik

ulfr : lit : raesa : istaen siulfr : han : yiftiʀ : sik

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, 1,7 m h, 0,7 m br (NÖ-SV), intill 0,6 m tj. Avsmalnande uppåt. Stenen lutar åt SÖ. Ristningen på SÖ och NÖ sidorna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Långtora socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åker.

13 m NV om åkerkant, 95 m Ö 20cg S om pumphus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Långtora socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.724182
Longitud: 17.137037
Lämnings-ID: L1942:3135
Riksantikvarieämbetets ID: Långtora 3:1
Sveriges runinskrifter: U803 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Långtora
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3135