Runsten U802, L1942:3424, Långtora 11:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U802, L1942:3424
Foto av Runsten U802, L1942:3424
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Víkingr lät resa denna sten till minne av Smiðr(?), hans son. Han var den bästa av tappra män."

Visa originaltolkning och runtext

× uikikr × lit × raisa × stain × þan(s)(i) × aftiʀ × sm-… (s)un sin + is yas + trakia + batstr +

× uikikr × lit × raisa × stain × þan(s)(i) × aftiʀ × sm-… (s)un sin + is yas + trakia + batstr +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, 1,15 m h, k s m br (Ö-V), intill 0,3 m tj. På S sidan ristningen. Uppmålad. 7 m Ö om nr 1 är: 2) Runsten, grå granit,1,42 m h, intill 1,30 m br och 0,4 m tj. På (Ö-V) På S sidan ristningen. Uppmålad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Långtora socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.
På kyrkogården
Nr 1: 3 m S om vapenhuset SV hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Långtora socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.716898
Longitud: 17.142735
Lämnings-ID: L1942:3424
Riksantikvarieämbetets ID: Långtora 11:1
Sveriges runinskrifter: U802 (Upplands runinskrifter)
Plats: Långtora gärde
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Äskil 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Långtora
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3424