Runsten U801, L1942:3374, Långtora 10:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U801, L1942:3374
Foto av Runsten U801, L1942:3374
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,55 m h, 0,55 m br (NV-SÖ), intill 0,16 m tj.På SV sidan ristningen. Stenen är rest på sin nuvarande plats 1951. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Långtora socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV sluttande moränmark.

11-12 m NV om uppfartsväg (NÖ-SV) till prästgården, 9 m NÖ om gammal landsväg. (NV-SÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Långtora socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.720701
Longitud: 17.146111
Lämnings-ID: L1942:3374
Riksantikvarieämbetets ID: Långtora 10:1
Sveriges runinskrifter: U801 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Långtora
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3374