Runsten U800, L1942:3486, Långtora 11:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U800, L1942:3486
Foto av Runsten U800, L1942:3486
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ásgautr lät resa stenen till minne av Myndill, hans son."

Visa originaltolkning och runtext

oaskut:ar : lit : raesa : istaen : at : mintil : sun : s…

oaskut:ar : lit : raesa : istaen : at : mintil : sun : s…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, 1,15 m h, k s m br (Ö-V), intill 0,3 m tj. På S sidan ristningen. Uppmålad. 7 m Ö om nr 1 är: 2) Runsten, grå granit,1,42 m h, intill 1,30 m br och 0,4 m tj. På (Ö-V) På S sidan ristningen. Uppmålad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Långtora socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

Nr 1: 3 m S om vapenhuset SV hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Långtora socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.716915
Longitud: 17.142889
Lämnings-ID: L1942:3486
Riksantikvarieämbetets ID: Långtora 11:2
Sveriges runinskrifter: U800 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Långtora
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3486