Runsten U799, L1942:3364, Långtora 105:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U799, L1942:3364
Foto av Runsten U799, L1942:3364
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Thomás ligger under denna sten. Ulfheðinn bevakar honom (dvs. gjorde gravstenen). Jóhan av Brunnar, han ristade dessa runor."

Visa originaltolkning och runtext

: tomas : ligær : unt:ir : þæma : steni :+ han uarþar : ulueþin ioan : i : brunnum : han risti : runir : þøsa^r :

: tomas : ligær : unt:ir : þæma : steni :+ han uarþar : ulueþin ioan : i : brunnum : han risti : runir : þøsa^r :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, kalksten, 1,98 m l (Ö-V), 0,8 m br vid basen, 0,57 m br vid toppen. Ristningssidan är (N-S). Uppmålad. U.

För ytterligare information se det inskannade bokuppslaget under Referens.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Långtora socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkans vapenhus.
Nu i vapenhuset.
På V vägg i vapenhuset.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Långtora socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.717039
Longitud: 17.142996
Lämnings-ID: L1942:3364
Riksantikvarieämbetets ID: Långtora 105:1
Sveriges runinskrifter: U799 (Upplands runinskrifter)
Plats: Långtora kyrka
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material: Kalksten
Runristare: Johan i Brunna
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Medeltid
Datering: Ca. 1200
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Långtora
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3364