Runsten U798, L1942:8169, Sparrsätra 118:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U798, L1942:8169
Foto av Runsten U798, L1942:8169
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Vébjǫrn reste stenen till Ketills minne. Må Gud hjälpa hans ande.

Visa originaltolkning och runtext

[uibiarn × raisti × stain × iftir × katil + kuþ hialbi + ant hans]

[uibiarn × raisti × stain × iftir × katil + kuþ hialbi + ant hans]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, omnämnd från 1600-talet till 1800-talet, enligt Dybeck"lagd till vägfyllnad i dervarande landsvägen" vid Torgesta ca år1840. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sparrsätra socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sparrsätra socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.678565
Longitud: 16.917759
Lämnings-ID: L1942:8169
Riksantikvarieämbetets ID: Sparrsätra 118:1
Sveriges runinskrifter: U798 (Upplands runinskrifter)
Plats: Torgesta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare: Erik
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Sparrsätra
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8169