Runsten U797, L1942:7703, Sparrsätra 1:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U797, L1942:7703
Foto av Runsten U797, L1942:7703
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Eyjarr(?) och Kári hade … huggen … sin far.

Visa originaltolkning och runtext

+ yar + yk + kari + litu + akua … …s… … (u)(s)-(e)(k)-(l) + faþur sen

+ yar + yk + kari + litu + akua … …s… … (u)(s)-(e)(k)-(l) + faþur sen

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,68 m h, 1,8 m br (NNV-SSÖ) 0,34 m tj. Runhöjd 9-10 cm. Ristningen vetter mot VSV. Svensk runurk 81. Runstenen lutar mot ÖNÖ, mot några gråstenar. Otydlig. Bör imålas. Har i äldre tider legat, rester år 1907. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sparrsätra socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åker.

340 m in åkerväg, ledande från Nyby åt NV och 3 ÖNÖ vägen. (NNV-SSÖ). Plan lermark. NNÖ om åkerholme med björkdunge.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sparrsätra socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.701592
Longitud: 16.988038
Lämnings-ID: L1942:7703
Riksantikvarieämbetets ID: Sparrsätra 1:1
Sveriges runinskrifter: U797 (Upplands runinskrifter)
Plats: Nyby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare: Livsten
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Sparrsätra
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:7703