Runsten U795, L1944:8622, Bred 1:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U795, L1944:8622
Foto av Runsten U795, L1944:8622
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Þingbjörn lät hugga stenen till minne av sina söner.

Visa originaltolkning och runtext

+ þikbyrn + lit akua + st(e)n + yfti + suni + sino +

+ þikbyrn + lit akua + st(e)n + yfti + suni + sino +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten, 1,3 m hög, 1,25 m bred, 0,4 m tjock. Avsmalnande uppåt. Runhöjd 6-7 m.
Reviderings inventering 1980: Runslingan vetter åt V.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Tingbjörn lät hugga stenen efter sina söner."

Uppmålad 1978.
Skyltad.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bred socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

12 m S om Bred kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bred socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.68181
Longitud: 16.849706
Lämnings-ID: L1944:8622
Riksantikvarieämbetets ID: Bred 1:1
Sveriges runinskrifter: U795 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Bred
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8622