Runsten U793, L1942:5078, Tillinge 7:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U793, L1942:5078
Foto av Runsten U793, L1942:5078
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Helga reste denna sten till minne av Hrolfr, hennes husbonde. Må Gud hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

halha × raisti × stin × þina × aftir × (h)rulf × buonta × sin × kuþ hialbi + at hans

halha × raisti × stin × þina × aftir × (h)rulf × buonta × sin × kuþ hialbi + at hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,7 m h 1,1 m bred avsmalnande uppåt. Stenens profil triangelformig med 0,5 m sida. Runskriften är 7 cm h. Stenen vänderristningsytan mot V. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tillinge socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerren. Plan lermark.

N och intill gammal körväg 2 m S om åker.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.642683
Longitud: 17.017012
Lämnings-ID: L1942:5078
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 7:1
Sveriges runinskrifter: U793 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ulunda
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Erik
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5078