Runsten U79, L2012:490, Stockholm 1197 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runsten U79, L2012:490
Foto av Runsten U79, L2012:490
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A Gýi och Sveinn, de reste stenen till minne av Bersa/Birsa, deras gode far. §B Ernfastr högg stenen till minne av Bersa/Birsa, Végerðrs husbonde, Þorgerðrs gode son.

Visa originaltolkning och runtext

§A · ky : auk : suain : þaiʀ : raitu : stain : at : birsu : faþur : sin : koþan · §B : ernfastr : iuk : s(t)ain : at : bersu : bot^ba : uikerþaʀ : sun : þorkerþaʀ : goþ ·

§A · ky : auk : suain : þaiʀ : raitu : stain : at : birsu : faþur : sin : koþan · §B : ernfastr : iuk : s(t)ain : at : bersu : bot^ba : uikerþaʀ : sun : þorkerþaʀ : goþ ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (U 79). 2,4 m h. Ristad på 2 sidor 0,7 respektive 0,5 m br. Ristningarna vetter mot NNV och VSV. Inskrift "Gy och SVen de reste stenen till minne av Bersa sin gode fader. Ärnfast högg stenen efter Bersa, Vigärds make, Torgärds gode son".
Stenen stod tidigare på Skesta bytomt (RAÄ-nr Spånga 43:1).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ-sluttning, beväxt med lövträd, slottspark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.366273
Longitud: 17.85615
Lämnings-ID: L2012:490
Riksantikvarieämbetets ID: Stockholm 1197
Sveriges runinskrifter: U79 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:490