Runsten U787, L1942:5493, Tillinge 141:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U787, L1942:5493
Foto av Runsten U787, L1942:5493
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,5 m h, 0,5-0,8 m bred. Ristning har formen av ett kors utan runor. Ristningen vänd mot S. U 787. Runstenen riktades och fundament markförstärktes 2020 eftersom stenen lutade.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tillinge socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerholme. Plan lermark.

1 m NÖ om åkerhörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.635456
Longitud: 16.998012
Lämnings-ID: L1942:5493
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 141:2
Sveriges runinskrifter: U787 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5493