Runsten U786, L1942:5494, Tillinge 141:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U786, L1942:5494
Foto av Runsten U786, L1942:5494
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ásleikr(?) lät resa denna sten till minne av Þorgísl, hans bror. Må Gud frälsa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

× aslikʀ : lit : resa : isten : þina : at : þurkiis : bruþur : sin : kuþ : birki ant ⁓ hans

× aslikʀ : lit : resa : isten : þina : at : þurkiis : bruþur : sin : kuþ : birki ant ⁓ hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, 1,8 m h, 0,6 m br och 0,5 m tj. Runhöjden är 3-7 cmh. Stenen vänder risningsytan mot SV. U786. Stenen riktad och grunden markförstärkt 2020 eftersom stenen lutade.
6 m NV om nr 1 är: 2)Runsten, 1,5 m h, 0,5-0,8 m br och 0,2-0,5 m tj. Ristningen harformen av ett kors utan runor (se skiss nedan!). Ristningsytan ärvänd mot S. U787. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tillinge socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerholme. Plan lermark.

1 m NÖ om åkerhörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.635421
Longitud: 16.998283
Lämnings-ID: L1942:5494
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 141:1
Sveriges runinskrifter: U786 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5494