Runsten U785, L1942:5505, Tillinge 140:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U785, L1942:5505
Foto av Runsten U785, L1942:5505
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Véfastr lät resa denna sten till minne av Guðmundr, hans bror. Han dog i Serkland. Må Gud hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

uifas-- … : risa : s(t)in : þ(t)ino : ub : at : k-þmunt : bruþur : sin : han : uarþ : tuþr : a : srklant- kuþ halbi : ant : ans

uifas-- … : risa : s(t)in : þ(t)ino : ub : at : k-þmunt : bruþur : sin : han : uarþ : tuþr : a : srklant- kuþ halbi : ant : ans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,7 m h, 0,8-1,0 m br, 0,3 m tj. Runhöjden är 6-12 cm h. Runstenen vänder ristningsytan mot väster. En del av norra runslingan förstörd. Uppmålad. U785. Intill och nedanför 1 är: Gravklot, kalksten, 0,4 m h. Upptill grop, 9 cm diam, 6 cm tj. runt gravklotet löper en inristning med form av kedja, 3-4 cm br. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tillinge socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

0,5 m N om V gaveln, mellan de båda ingångarna.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Stille (1999b:59) läser uifas(t)(r) [: lit] : (r)isa : s(t)in : þ-ino : ub : at : k-þmunt : bruþur : sin : han : uarþ : tuþr : a : srklant- kuþ halbi : ant : hns

Vill du se flera runstenar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.633327
Longitud: 16.988775
Lämnings-ID: L1942:5505
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 140:1
Sveriges runinskrifter: U785 (Upplands runinskrifter)
Plats: Tillinge kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Gunnar
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Stille (1999b:59) läser uifas(t)(r) [: lit] : (r)isa : s(t)in : þ-ino : ub : at : k-þmunt : bruþur : sin : han : uarþ : tuþr : a : srklant- kuþ halbi : ant : hns
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5505