Runsten U777, L1942:9061, Teda 30:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U777, L1942:9061
Foto av Runsten U777, L1942:9061
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Sigmundr …

Visa originaltolkning och runtext

[…--nyk : sikmunt …]

[…--nyk : sikmunt …]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Enligt samstämmiga uppgifter skall här i källaren finnas en runsten inmurad. Någon gång 1914-15 skall kyrkoherde Åkerlund ha låtit mura en svale till källaren, varvid den tidigare utanför liggande runstenen på hans order blev inmurad. Exakt var runstenen ligger finnes inga uppgifter om. Smärre försök att finna den ha givitnegativt resultat. Svalen är i huvudsak uppmurad av större huggna stenar uppblandade med bullersten. Källaren är försedd med en överbyggnad av trä. SV om den större källaren det här är fråga omligger en mindre sådan. De personer som lämnat ovanst upplysningar är: Fredriksson, Valla Teda och Södergran (d ä) Furuberg. Den senare har tidigare arbetat vid prästgården. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Teda socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Teda socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.583568
Longitud: 16.928591
Lämnings-ID: L1942:9061
Riksantikvarieämbetets ID: Teda 30:1
Sveriges runinskrifter: U777 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Teda
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:9061