Runsten U773, L1943:2753, Enköpings-Näs 10:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U773, L1943:2753
Foto av Runsten U773, L1943:2753
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Styfjaldr(?) och <slaka>, de lät klippa det monumentala/berömvärda landmärket, och Arnlaug till minne av Ónæmr(?)/Hónefr(?) till minne av <--aiþ>

Visa originaltolkning och runtext

styf-altr · auk · slaka · þaiʀ · litu · hkua merki · merilit auk · a-lauk · eftiʀ · hunef · eftiʀ · --aiþ

styf-altr · auk · slaka · þaiʀ · litu · hkua merki · merilit auk · a-lauk · eftiʀ · hunef · eftiʀ · --aiþ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1.5 m hög, 0.6 - 0.7 m bred (N-S), 0.25 - 0.30 m tjock. Den ristade sidan är vänd mot Ö. Runhöjd 4 - 6 cm.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Styvjald och slaka de läto hugga ett ståtligt minnesmärke och Arnlög efter Onäv..."

Uppmålad 1999.
Skyltad.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Enköpings-Näs socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Gräsmatta.

2 m Ö om Ö kyrkogårdsmuren, 9 m N grusgång till kyrkan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Enköpings-Näs socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.560471
Longitud: 17.010883
Lämnings-ID: L1943:2753
Riksantikvarieämbetets ID: Enköpings-Näs 10:1
Sveriges runinskrifter: U773 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Enköpings-Näs
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:2753