Runsten U772, L1941:6991, Vårfrukyrka 175:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U772, L1941:6991
Foto av Runsten U772, L1941:6991
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,25 m h, 1,5 m br i basen, avsmalnande uppåt,0,3 m tj. Rektangulär genomskärningsyta. Lutar 20cg mot Ö. Den ristade ytan vetter mot V. Saknar runor. U772. Runstenen flyttad moch nu liggande med ovansidan ned på en låg liten häll ca 15 m SÖom föregående uppsättningsplats. Se bild i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesmark. Obetydlig häll i VNV delen av höjdplatå NÖ om huvuddalgång.

11 m Ö om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613276
Longitud: 17.122467
Lämnings-ID: L1941:6991
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 175:1
Sveriges runinskrifter: U772 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6991