Runsten U769, L1941:6621, Vårfrukyrka 68:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U769, L1941:6621
Foto av Runsten U769, L1941:6621
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Skarði reste denna sten till minne av Ótryggr, hans son. Må Gud hjälpa hans ande och Haraldrs."

Visa originaltolkning och runtext

sk(a)rþi + raisti + stain + þina × aftir + utryk + sun × sin + kuþ × hialbi + ant × hans × auk + harals

sk(a)rþi + raisti + stain + þina × aftir + utryk + sun × sin + kuþ × hialbi + ant × hans × auk + harals

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,55 m h, 1,9 m br (NNV-SSÖ), 0,2-0,25 m tj. PåÖNÖ siadn runor, 7-9,5 cm h. Runstenen sprucken men lagad i S och i övre delen. U769 Excerpt 68. Stenen lutar lätt mot VSV. Bör imålas. Ursprungligen har runstenen stått i Testeby, i böjran av 18oo-talet flyttats till Karkesta i Sparrsätr sn och där blivit tröskel, på 1870-talet uppställd i en stenmur där, och slutligen 1887-1888 flyttad till nuvarande plats vid Valla. Möjligen vid Teseby S gård längre mot S. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Park. Plan moränmark mitti odlad dal. Tomtmark.
Vid Valla
22 m V om väg (N-S), 40 m SSÖ om huvudbyggnad.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.677163
Longitud: 17.023658
Lämnings-ID: L1941:6621
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 68:1
Sveriges runinskrifter: U769 (Upplands runinskrifter)
Plats: Testeby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Erik
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6621