Runsten U766, L1941:7327, Vårfrukyrka 167:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U766, L1941:7327
Foto av Runsten U766, L1941:7327
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Guðfastr lät hugga de två stenarna till minne av Eistr, hans son, och för honom själv."

Visa originaltolkning och runtext

+ kuþastr + [l](i)t + akua + steno + (t)uo + yf(t)(i) + est + sun sen + ayk + selfon sik +

+ kuþastr + [l](i)t + akua + steno + (t)uo + yf(t)(i) + est + sun sen + ayk + selfon sik +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, mörk gråsten, 1,4 m h 1,08 m br (N-S) br 0,5 m tj. Runhöjd 4-8 cm. Stenen vänder ristingsytan mot V. Stenen uppmålad,målningen väl bibehållen. Omedelbart S 15cg Ö om nr 1 är nr: 2)Runsten, ljus gråsten, 1,35 m h 1,25 m (N-S) 0,3 m tj. Runhöjd 6,5-7,5 cm. Stenen vänder ristningsytan mot V. Stenen uppmålad, målningen väl bibehållen. Excerp nr 167. Cementfundament. U 766-767H. Gustavsson 2,3.1970. 13 m Ö 40cg S om nr 2 är: 3) Stensättning?, rundad, 3 m diam och 0,25 m h. övertorvad med i yta och kant måttligt med 0,3-0,4 m st stenar. I V kanten några nyponbuskar. Högt gräs. Bra läge. Dock närhet till stenfri troligen röjd hagmarkN därom. Bör kontrollundersökas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesmark. Svagt V-sluttande moränmark med berg i dagen, I Ö kanten av odlad dalgång (N-S). Hagmark.

12) 7 m Ö om åkerkant (N-S) 3) Avsatskant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.702894
Longitud: 17.047961
Lämnings-ID: L1941:7327
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 167:1
Sveriges runinskrifter: U766 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7327