Runsten U765, L1943:2941, Enköping 4:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U765, L1943:2941
Foto av Runsten U765, L1943:2941
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

-…k…-…-n : h…sl-…- : a-s : -…

-…k…-…-n : h…sl-…- : a-s : -…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljus gråsten, 1,20 m h, 1,15 m br (NV-SÖ) och 0,20 m tj. Runhöjd 9-7 cm. Stenen vänder ristningsytan mot SV. Stenen fragment av runsten, endast N delen bevarad. Uppmålad, målningen mindre väl bibehållen.Ändring Dnr 7895/64 Rengjord och uppmålad. 22/1-65 K-GS. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Enköping socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Trädgård.
En del av stenen finns i Enköpings museum.
7 m SÖ om museum, 12 m NÖ om Tullgat.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Enköping socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.637462
Longitud: 17.081236
Lämnings-ID: L1943:2941
Riksantikvarieämbetets ID: Enköping 4:1
Sveriges runinskrifter: U765 (Upplands runinskrifter)
Plats: Klista
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråröd granit
Runristare: Tidkume
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Enköping
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:2941