Runsten U763, L1941:6441, Vårfrukyrka 91:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U763, L1941:6441
Foto av Runsten U763, L1941:6441
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Brúni och Holmsteinn lät resa denna sten till minne av Gunnbjörn, sin gode far."

Visa originaltolkning och runtext

bruni : ak : hulm:stin : litu : risa : istin : þinsa : uftiʀ : kun:birn : faþu(r) : sin : kuþan

bruni : ak : hulm:stin : litu : risa : istin : þinsa : uftiʀ : kun:birn : faþu(r) : sin : kuþan

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, granit, 1,82 m h, 0,91 m br (NNV-SSÖ) och 0,7 m tji basen. Avsmalnande uppåt intill 0,5 m br och 0,1 m tj. Runhöjd5-6 cm. Ristningen vetter mot ÖNÖ. 1,5 m SSÖ om nr 1 är: 2) Runsten, granit, 1,9 m h, 1 m br (NNV-SSÖ) och 0,8 m tj i basen. Närmast triangulär genomskärning. Avsmalnade uppåt intill 0,45 m br och 0,1 m tj.Runhöjd 5-6 cm. Ristningen vetter mot ÖNÖ. Båda är tydligt imålade. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svacka mellan flacka moränplatåer V om resp N om sidodalgångar.Hagmark.

61 m V 30cg S om åkerkant, omedelbart S om mjuk kurva mot S av sämre brukningsväg (stig).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613796
Longitud: 17.100194
Lämnings-ID: L1941:6441
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 91:1
Sveriges runinskrifter: U763 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6441